simple day

 

เก็บตกความทรงจำวันทำงาน (ที่ผ่านมาเป็นเดือนแล้ว)
ไปถ่ายงานที่ The Bloc
ไกลจากบ้านมาก แถมเป็นวันหยุดอีก
จำได้ว่าตื่นตี 5 มาเตรียมตัว
ต้องไปถึงที่นั่นเวลา 7 โมงตามเวลานัดหมาย

หน้ากองถ่าย มักมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นอยู่เสมอ
คราวนี้ก็เช่น
จากที่ต้องใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมง ก็น่าจะสัมภาษณ์เสร็จ
กลายเป็นต้องรอไปอีก 5 ชั่วโมง
เป็นความเหนื่อยที่จำขึ้นใจ แต่ระหว่างที่รอ – –
ก็ยังได้เห็นความสวยงามของบรรยากาศรอบข้าง
และไอศกรีม ก็ช่วยให้ใจที่ร้อน ค่อยๆ เย็นลงได้ อย่างสันติ . . .