15 – 11 – 2015

บางความทรงจำ
15 – 11 – 2015
เมียงดง
โซล – เกาหลีใต้

img_6597_zpsfu4roznp

img_6598_zps0ueqrq7i

img_6599_zpsr9pxahar

img_6601_zpssxzmomws

img_6603_zps8yumvgbp