ngingi & APP aillis アプリケーション

งิงิ มีแสตมป์แต่งภาพน่ารักๆ ใน APP aillis
แต่ก่อน เราจะรู้จักแอพนี้ในชื่อ Line Camera
เป็นแอพพลิเคชั่นของ Line
แต่พอเขาเปลี่ยนชื่อ (ไม่รู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนทำไม)
มันก็ – – ทำให้รู้สึกห่างไกลออกไปมากขึ้น
เพราะไม่คุ้น และไม่ชอบ ที่ชื่อมันไม่เหมาะกับการแต่งรูปเลย
แต่ไหนๆ ก็มีแสตมป์กับ APP aillis แล้วก็ . . . ฝากด้วยนะคะ